Kurs Mađarskog

FORMULAR ZA SAMOSTALNU PRIPREMU

Na osnovu formulara sa zahtevom za mađarsko državljanstvo, kreirali smo 60 pitanja na koje kandidat mora znati odgovor. Popunjavanjem online formulara možete naručiti tekstualnu i audio (MP3) verziju svojih, prevedenih na mađarski, odgovora i biografije. Dobijate i najvažniju lekciju, SLOVA-BROJEVI-DATUMI koja predstavlja osnovu i neophodna je za pravilno učenje. Pripremljeni materijali se pouzećem šalju i plaća se 7800,00 din. prilikom preuzimanja odnosno 70€ za inostranstvo putem online sistema PAYPAL ili WESTERN UNION. U slučaju inostranstva, materijali se mailom šalju.

OSNOVNE JEZIČKE LEKCIJE

Na osnovu preporučene literature, pripremili smo 40 lekcija, od kojih je prva besplatna, za učenje izgovora i povećanje fonda reči. Svaka lekcija upoznaje Vas sa novim rečima i dijalozima koje koristite u svakodnevnom razgovoru. Lekcije se podeljene u početni (A1/A2) i srednji (B1/B2) nivo jezika i sve su prevedene na srpski jezik, sa paralelnim prikazom na mađarskom i srpskom jeziku. Svaki kandidat ima pravo na korišćenje Skype konsultacija i provere znanja jednom nedeljno do 30 minuta.Kupljene lekcije možete neograničen broj puta koristiti