Kurs Mađarskog

FORMULAR ZA SAMOSTALNU PRIPREMU

Na osnovu formulara sa zahtevom za mađarsko državljanstvo, kreirali smo 60 pitanja na koje kandidat mora znati odgovor. Popunjavanjem online formulara možete naručiti tekstualnu i audio (MP3) verziju svojih, prevedenih na mađarski, odgovora i biografije. Dobijate i najvažniju lekciju, SLOVA-BROJEVI-DATUMI koja predstavlja osnovu i neophodna je za pravilno učenje. Pripremljeni materijali se pouzećem šalju i plaća se 7800,00 din. prilikom preuzimanja odnosno 70€ za inostranstvo putem online sistema PAYPAL ili WESTERN UNION. U slučaju inostranstva, materijali se mailom šalju.

OSNOVNE JEZIČKE LEKCIJE

Na osnovu preporučene literature, pripremili smo 40 lekcija, od kojih je prva besplatna, za učenje izgovora i povećanje fonda reči. Svaka lekcija upoznaje Vas sa novim rečima i dijalozima koje koristite u svakodnevnom razgovoru. Lekcije se podeljene u početni (A1/A2) i srednji (B1/B2) nivo jezika i sve su prevedene na srpski jezik, sa paralelnim prikazom na mađarskom i srpskom jeziku. Svaki kandidat ima pravo na korišćenje Skype konsultacija i provere znanja jednom nedeljno do 30 minuta.Kupljene lekcije možete neograničen broj puta koristiti


Kurs Nemačkog

NEMAČKI JEZIK ZA LEKARE I MEDICINSKO OSOBLJE

Po specijalizovanom planu i programu, pripremljen je poseban kurs nemačkog jezika koji Vas kroz 12 lekcija vodi kroz kompletan proces rada u medicinskim ustanovama. Obrađeno je više desetina specifičnih situacija, od prijema bolesnika, dijagnoze, procesa lečenja, rehabilitacije, ishrane i otpusta. Više stotina stranih reči i izraza je prevedeno i pripremljeno kao interaktivni rečnik, koji možete koristiti u svom svakodnevnom radu. Svaka lekcija u sebi sadrži i testove za proveru znanja, dok se nakon poslednje, 12. po redu, može i naručiti sertifikat na nemačkom jeziku o položenom kursu "DEUTSCHE SPRACHE - Berufsspache für Ärtzte und Pflegekräfte"